Valtakirjan laadinnasta

Edunvalvontavaltuutuksesta päätät itse
Jokainen päättää edunvalvontavaltuutuksen ja sen määrittävän asiakirjan, edunvalvontavaltakirjan, laadinnasta ja sisällöstä itse.

Ennakoi  mahdollisuuttasi joutua hoitamaan toisen asioita.
Omaa tulevaisuutta ajatellen kannattaa myös huomioida, onko lähipiirissä henkilö, vaikka oma ikääntyvä vanhempi, jonka asioita voi joutua myöhemmin kokonaisvaltaisesti hoitamaan.

Kannattaa ajoissa miettiä minkälaisilla järjestelyillä haluaa mahdollista tulevaa tehtäväänsä hoitaa ja rohkeasti ottaa edunvalvontavaltuutus yhtenä vaihtoehtona puheeksi hänen  kanssaan. Se voi olla läheiselle jopa helpotus, sillä hän on voinut itsekin miettiä samaa asiaa, mutta ei ole kehdannut ottaa asiaa esille.

Asioiden hoitaminen ilman viranomaisbyrokratiaa, kuten edunvalvontavaltuutettu edunvalvontavaltuutuksen nojalla, on edullisempaa ja sujuvampaa kuin viranomaisen määräämänä ja valvomana edunvalvojana tai yleisen edunvalvonnan kautta. 

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen vaatii osaamista.
Edunvalvontavaltuutuksen juridisen oikeellisuuden lisäksi valtakirjan muulla sisällöllä on myös merkitystä niin valtuuttajalle kuin valtuutetullekin. Laadukas sisältö helpottaa edunvalvontavaltuutetun työtä ja ohjaa häntä hoitamaan asioita valtuuttajan tahdon mukaisesti.

Laadukas valtakirja vaatii suunnittelua ja syventymistä sekä kirjattavan sisällön merkityksen ymmärtämistä.
Valtuuttajan täytyy uskaltaa nimetä sopivimmaksi katsomansa henkilöt valtuutetuiksi. Rakkain ihminen ei välttämättä ole pätevin asioiden järjestelijä.
Mahdollinen edunvalvontavaltuutuksesta aiheutuva eripura läheisten kesken tulisi myös saada vältettyä.
Muu valtakirjan sisältö kannattaa myös pohdiskella, sillä asiat vaikuttavat toisiinsa.

Edunvalvontavaltakirjan, kuten esim. testamentinkin, voi laatia myös itse.
Muotomääräykset täyttävä ja laadukas edunvalvontavaltakirja vaatii kuitenkin laatijaltaan asiaan perehtyneisyyttä sekä asiantuntijuutta.

Taitekohta linkistä valtuutuksesta suoraan ja suomeksi. Ei herkille.