Edunvalvontavaltuutus pähkinänkuoressa

03.02.2021

Milloin ja mihin valtuutusta tarvitaan ?
Kuka hoitaa asioitani, jos vaikka onnettomuuden, sairauden tai ikääntymisen vuoksi tulen toimintakyvyttömäksi. Tottakai vanhempani, puolisoni, lapseni tai hyvä ystäväni.  Asia ei kuitenkaan ole ihan noin, vaikka usein luullaan, että omaiset voivat hoitaa asioita toisen puolesta.(klikkaa kuvaa)

 Lainsäädäntö on kiristänyt säännöksiä, eikä asioiden hoito onnistukaan kuten ennen vanhaan. Esim. pankit peruvat tilinkäyttöoikeudet saatuaan tiedon, että tilinomistaja on toimintakyvytön. Asioiminen viranomaisissa on takkuista, kuten sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa tai Trafilla. Vakuutusyhtiöistä puhumattakaan. Tarpeettomaksi käynyttä puhelinliittymää on lähes mahdotonta sanoa irti ja jos vuokra jää maksamatta, häätö painaa päälle jne.

Jotta toisen kaikkia asioita voi hoitaa, tulee siihen olla asianmukaiset valtuutukset. Edunvalvontavaltuutus on nopea ja helppo keino varautua tulevaisuuteen. Se on paperille tehty valtakirja, jolla etukäteen voi sopia asioidensa hoitajan. 

Laadi edunvalvontavaltuus heti, tarvitsemishetkellä se on myöhäistä.
Valtakirja laaditaan heti nyt kun ollaan kunnossa mutta laitetaan voimaan vasta, jos paha päivä sattuu kohdalle. Eli ei ehkä koskaan jos kaikki menee elämässä ilman suurempia haavereita tai iän tuomaa muistinmenetystä. Toimintakyvyn menetyksen jälkeen valtuutusta ei voi laatia.

Edunvalvontavaltuutuksella asioita alkaa hoitaa sinun itse valitsemasi läheinen henkilö (puoliso, lapsi, vanhempi, ystävä) siten, kuten itse olet halunnut ilman kankeaa viranomaisbyrokratiaa. 

Ilman edunvalvontavaltuutusta tämä sama läheinen, koska hän luultavasti joka tapauksessa haluaa hoitaa sinun asioitasi, joutuu samaan tehtävään edunvalvojanasi. Silloin hänen hoidettavakseen tulee asioittesi lisäksi kasa byrokratiaa tarkkoine kirjanpitoineen sekä maksullisine vuositileineen ja lupineen.

Ajattele läheistäsi ja itseäsi.
Mieti, kummalla tavalla haluat läheisesi joutuvan hoitamaan asioitasi. Sinun tahtosi mukaisesti ilman byrokratiaa edunvalvontavaltuutettuna vai viranomaisen määräämänä ja valvomana edunvalvojana.

Voit katsella myös ympärillesi, onko läheisissäsi joku iäkäs henkilö, jonka asioita mahdollisesti alat/joudut tulevaisuudessa, vaikka etenevän muistisairauden vuoksi, hoitamaan. Haluatko tehdä sen hänen edunvalvontavaltuutettuna vai edunvalvojana ? Sillä on tehtävän töisevyyden ja mielekkyyden kannalta melkoinen ero.

Botit, chatit ja lomakepohjat vai keskustelu asiantuntijan kanssa.
Valtakirjan laadintaan löytyy myös valmiita pohjia ja ohjelmia. Niiden käyttäminen ilman riittävää perehtyneisyyttä voi johtaa ei toivottuun lopputulokseen niin valtuuttajan tahdon toteutumisen kuin asioiden hoidon helpottumisen kannalta.

Mitä nyt ?
Teetä pikimiten edunvalvontavaltakirja asiantuntijalla, joka räätälöi sen henkilökohtaisesti juuri sinun tarpeisiin ja tilanteeseen sopivaksi.