Perehtyneisyyteni


Kipinä aiheeseen syttyi lakimiehen luennolla
Olin pari vuotta sitten kuuntelemassa lakimiehen luentoa aiheesta edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Edunvalvontavaltuutus, jonka kirjallinen muoto on edunvalvontavaltakirja, oli asiana mielenkiintoinen ja aloin perehtyä edunvalvontavaltakirjan laadintaan. 

Edunvalvontavaltakirjojen laadintakoulutus
Tietojen ja taitojen kartuttamiseksi hankin koulutusta erityisesti edunvalvontavaltuutukseen perehtyneeltä lakimieheltä.
Yllä olevassa koulutustodistuksessa todetaan, että edunvalvontavaltakirjan laadinnassa tarvitaan erityisesti kohtaamisen asiantuntijuutta koska laadinta vaatii juridisen osaamisen lisäksi myös "kuuntelemisen taitoa sekä taitoa kirjata valtakirjaan valtuuttajan tahto".

Koulutus, kokemus ja taito
Työssäni jouduin kohtaamaan ihmisiä hyvin erilaisissa tilanteissa, kuuntelemaan heitä ja kirjoittamaan ylös heidän näkemyksensä.
Perehtyneisyyteni aiheeseen sekä kokemukseni ihmisten kohtaamisessa auttaa minua saamaan tähän asioiden hoito valtakirjaan valtuuttajan tahdon.