Perehtyneisyyteni


Kipinä aiheeseen syttyi lakimiehen luennolla
Olin muutama vuosi sitten sitten kuuntelemassa lakimiehen luentoa aiheesta edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Edunvalvontavaltuutus, jonka kirjallinen muoto on edunvalvontavaltakirja, oli asiana mielenkiintoinen ja päätin opetella asian läpikotaisin jotta voisin tarvittaessa laatia myös muille laadukkaita edunvalvontavaltakirjoja. 

Edunvalvontavaltakirjojen laadintakoulutus
Tietojen ja taitojen kartuttamiseksi hankin koulutusta erityisesti edunvalvontavaltakirjan laadintaan perehtyneeltä lakimieheltä.
Yllä olevassa koulutustodistuksessa todetaan, että edunvalvontavaltakirjan laadinnassa tarvitaan erityisesti kohtaamisen asiantuntijuutta koska laadinta vaatii juridisen osaamisen lisäksi myös "kuuntelemisen taitoa sekä taitoa kirjata valtakirjaan valtuuttajan tahto".

Koulutus, kokemus ja taito
Jouduin aikanaan työssäni kohtaamaan ihmisiä hyvin erilaisissa tilanteissa, kuuntelemaan heitä ja kirjoittamaan ylös heidän näkemyksensä.
Perehtyneisyyteni aiheeseen sekä kokemukseni ihmisten kohtaamisessa auttaa saamaan valtakirjaan valtuuttajan tahdon.